Aktuálně dokončuji studium psychologie na FF UK a připravuji se na přijímací řízení do psychoterapeutického výcviku v kognitivně behaviorální terapii.

Zároveň se věnuji koučování klientů, psychologickému poradenství a canisterapii v soukromé praxi. Ráda bych tímto oslovila případné zájemce, se kterými bych mohla pracovat pomocí KBT technik v rámci psychoterapeutického výcviku.

Setkání probíhají po předchozí domluvě v pronajatém prostoru na Praze 4. V případě zájmu mě prosím kontaktujte emailem na t.lebduskova@gmail.com